Szociális és rehabilitációs szakgondozó

Mivel is foglalkozik?

A segítségre szoruló személyt -idős személyek, fogyatékossággal élők- segíti a mindennapos és a kreatív tevékenységek végzésében, segíti munkatevékenységüket, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember iránymutatása alapján fejlesztő foglalkozásokat, sport és szabadidős tevékenységeket, munka és terápiás jellegű foglalkozásokat szervez. A szociális és rehabilitációs szakgondozó megtervezi, megszervezi, ellátja és irányítja a gondozási, ápolási feladatokat, foglalkozásokat, rehabilitációs tevékenységeket. Részt vesz a fogyatékossággal élő személy rehabilitációjában, habilitációjában.

Jó választás ez a szakma, ha:

Szívesen közreműködsz a támogatásra szorulók gondozásában, nevelésében, egyéni és csoportos fejlesztésében és segítésében, valamint az ehhez fűződő adminisztrációs feladatokban.

Hol tudsz a szakmával elhelyezkedni?

• Szociális és rehabilitációs intézményekben
• Idősek Otthonában
• Szeretetszolgálatoknál

Foglalkozás-egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat: igen.