Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

Mivel is foglalkozik?

A szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens felsőfokú végzettségű szakember irányításával szociális, gyermekjóléti alapellátási és gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, valamint javítóintézetekben segítséget nyújt tartós nehézségekkel küzdő egyéneknek és családoknak. Megszervezi és elvégzi – feladattól függően az egyén, a család bevonásával – a felmerülő szükségleteknek megfelelő napi tevékenységeket. Ügyintézési feladatokat lát el a felmerülő problémák megoldására, részt vesz a döntéshozók előkészítő munkájában. Intézményi adminisztrációs rendszereket kezel.

Jó választás ez a szakma, ha:

Szeretsz segítséget nyújtani klienseid problémáinak megoldásában, szívesen nyújtasz életvezetési tanácsokat a hozzád forduló, nehézségekkel küzdő fiataloknak. Ha jól tudsz együttműködni jóléti intézményekkel, civil szervezetekkel, közművelődési, köznevelési és egészségügyi intézmények szakembereivel.

Hol tudsz a szakmával elhelyezkedni?

Szociális, gyermekjóléti alapellátási és gyermekvédelmi szakellátási intézményekben; nevelőotthonokban, gyámhivatalokban; családsegítő központokban.
Foglalkozás-egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.