óvodai nevelő

Mivel is foglalkozik?

Közreműködik a csoportfoglalkozások és a gyermekek tevékenységeinek előkészítésében,
szervezésében és megvalósításában. Támogatja a társas kompetenciák, csoportnormák fejlődését, a
gyermekek közös tevékenységei során élményeket, viselkedési és helyzetmegoldási mintákat nyújt.
Együttműködik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek gondozásában, nevelésében. Közreműködik és
segít az intézményen belüli és kívüli programok, rendezvények előkészítésében, szervezésében és
megvalósításában. Részt vesz a fejlesztő eszközök, anyagok elkészítésében, írásos és nyomtatott
anyagok összeállításában.

Jó választás ez a szakma, ha:

Te is szeretnél óvodáskorú gyermekek nevelésének részese lenni, és fejlődésükben segítő
szerepet betölteni. Továbbtanulási terveid között szerepel az óvodapedagógus végzettség.

Hol tudsz a szakmával elhelyezkedni?

• Óvodákban
• Gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben,
• Családi napköziben.

Foglalkozás-egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat: igen.
Pályaalkalmassági vizsgálat: motivációs beszélgetés.