Full 2
Boldog Salkaházi Sára
„Alleluja! Íme, itt vagyok, engem küldj!”
Full 2
Boldog Salkaházi Sára Technikum
Boldog Salkaházi Sára Technikum
koli_reklam
koli_reklam
Full 1
Full 1
previous arrow
next arrow

kollégium - bemutatkozás

A Boldog Brenner János Kollégium története

Kollégiumunk –a hajdani papi szeminárium- festői környezetben, műemléki védelem alatt álló gyönyörű épületben működik.

A papi szeminárium alapítása
„225 évvel ezelőtt Mária Terézia apostoli királynő, az egyház érdekeit szem előtt tartva a munkácsi görög katolikus püspökség, a szepesi, a rozsnyói, valamint a besztercebányai püspökségek felállítása után, 1777. február 17-én Bécsben aláírt oklevelében, a győri, a veszprémi és a zágrábi egyházmegyékból kiszakítva, Szombathely mezővárosról elnevezve felállította és megalapította az új szombathelyi püspökséget.
Mária Terézia alapítólevelét VI. Piusz pápa az 1777. június 18-án kelt bullájával megerősítette, miszerint Szombathely városát, amely egyben Szent Márton püspök szülővárosa, kánoni előírások szerint püspöki székváros címével örök jogon felruházza és ékesíti.
1777. február 17-én kelt külön bullájában Mária Terézia kinevezte Szily János győri segédpüspököt az új egyházmegye első püspökévé. A főpásztor egyik legsürgetőbb feladatának a szeminárium felépítését tekintette. Átadására 1780-ban került sor. A Papnevelő Intézetben végezhették tanulmányaikat az egyházmegye kispapjai 1790-től 1952-ig.
1952-ben az épületet államosították, előbb középiskola, majd lánykollégium működött benne.

Az egyházmegyei kollégium alapítása
1991-ben, a pápalátogatás évében igényelte vissza a Szombathelyi Egyház a Kollégium Romkert felöli szárnyát. Itt indult el az Egyházmegyei Fiúkollégium egy tanulócsoportnyi középiskolás fiúval. A kollégium Szily János utcai részében ekkor még állami középiskolai lánykollégium működött egészen 1993-ig. 1993-ban került sor az Egyházmegyei Lánykollégium megalapítására. Az első évben több mint 100 fő főiskolás lány számára nyújtott otthont, a Fiúkollégiumban pedig már 3 tanulócsoportnyi középiskolás fiú, és néhány főiskolai hallgató nyert elhelyezést. 1994-ben már középiskolás lányok is felvételt nyerhettek. Később a kollégium Egyházmegyei Fiú-és Lánykollégium néven működött tovább, majd a főiskolai hallgatók a Hollán Ernő úti épületbe költöztek. (Ma II. János Pál Katolikus Kollégium) Később Egyházmegyei Kollégiumra változott a középiskolai kollégium elnevezése. 2008-szeptemberétől összevonásra került az Egyházmegyei Óvoda, a Püspöki Általános Iskola és a Kollégium. 2008-tól az intézmény felvette Brenner János nevét, s a vértanú halált halt fiatal pap boldoggá avatása után -2018-tól- tagintézményünk neve: Boldog Brenner János Kollégium lett. Az óvoda kiválásával az összevont intézmény teljes neve: Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium.

Intézményünk névadója: Boldog Brenner János

Képes beszámolók letöltése: