Full 2
Boldog Salkaházi Sára
„Alleluja! Íme, itt vagyok, engem küldj!”
Full 2
Boldog Salkaházi Sára Technikum
Boldog Salkaházi Sára Technikum
koli_reklam
koli_reklam
Full 1
Full 1
previous arrow
next arrow

Iskolánk története

A Boldog Salkaházi Sára Technikum megalapítása

Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök gondolatai

Tegyük szeretettel telibbé a világot!

A Szombathelyi Egyházmegye régi álma valósult meg 2021 őszén a Boldog Salkaházi Sára Technikum megalapításával. Már Veres András püspök atya tervezte a szakgimnázium létrehozását, ám az ő Győrbe kerülése megállította az iskolaalapítás folyamatát.

A Technikum egy olyan területen erősíti a szolgáló szeretet, az önzetlenség, a becsületesség, a hazaszeretet, a hit értékeinek jelenlétét, amely területet az egyházunk néha kissé magára hagyott az elmúlt évtizedekben. Sokat foglalkozunk a gimnazista és egyetemista fiatalokkal, szervezünk bibliaórákat és egyetemista közösségeket, de sokszor megfeledkezünk a szakmát tanuló fiatalokról. Pedig a vallásos emberek egy igen jelentős részét pontosan ők alkotják. A II. Világháború előtt az egyház megtalálta az utat ezekhez a fiatalokhoz is a KALOT a KIOE és a KALÁSZ közösségein keresztül, valamint a plébániai színjátszó körök, bálok, ifjúsági zarándoklatok segítségével. Most újra szükség van arra, hogy megtaláljuk az utat minden fiatalhoz.

Ami azonban még fontosabb: óriási szükség van a kórházakban, idős otthonokban, óvodákban és bölcsődékben arra a lelkületre, amely a keresztény hitből fakad: az idős ember iránti tiszteletre, az áldozatkész szolgálatra, az örök élet reményére, a türelemre és a jóságra. A kommunista diktatúra kitiltotta a kórházakból és az idősotthonokból az apácákat, óriási veszteséget okozva ezzel az egész magyar társadalomnak. Szeretnénk visszahozni illetve megerősíteni az egészségügyben, a szociális intézményekben azt a lelkületet, amely az evangéliumból fakad.

Az új technikum névadója Boldog Salkaházi Sára. Azért esett rá a választásunk, mert női szent, és a Technikumban óvónőnek, kisgyermekgondozónak, ápolónak tanuló fiatalok nagy része is lány, asszony lesz. Salakházi Sára modern szent (1944 dec. 27-én adta életét az elrejtett zsidók és más üldözöttek védelmében), így életének üzenete könnyebben érthető a ma embere számára. Kassai, osztrák gyökerű, de nagyon is magyar szívű, hazáját szerető családból származott. Fiatal tanítónőként a legszegényebb diákoknak szinte pótédesanyjává lett, foltozta, javította a ruháikat, nagy szeretettel tanítgatta őket. Újságíróként a kisebbségi sors bátor vállalásáról és a kisemberek, a szegények nagy szívéről, emberi nagyságáról írt mindmáig szívbe markoló cikkeket, írásokat. Szerzetesként ingyenkonyhát működtetett, lányköröket szervezett, újságot szerkesztett, munkásotthont vezetett, majd a II. Világháború borzalmas éveiben a zsidómentés egyik vezéralakja volt. Rendje, a Szociális Testvérek Társasága kb. ezer zsidó honfitársunk elrejtését, megmentését szervezte meg. Salkaházi Sára élete hatalmas példa: mutatja a bátor, tettre kész, szeretetben eltöltött élet szépségét, a belőle fakadó belső örömet, a belőle születő számtalan gyümölcsöt. A rend, amelyhez Boldog Salkaházi Sára tartozott a Szociális Testvérek Társasága. Szombathelyen is jelen van ez a közösség. Ők is közre fognak működni abban, hogy az iskola szellemiségét megtöltsük azzal a lelkülettel, amely Boldog Salkaházi Sára egész életét betöltötte.

A Boldog Salkaházi Sára Technikum Szombathelyen, a Petőfi Sándor utca 6 szám alatt található egyházi épületben kezdi meg működését. Az épületet a tavasz folyamán felújítjuk, így egy minden szempontból modern és szép környezet várja majd a diákokat. Az iskolaépület kapcsolódik a Szent Márton terv során megújuló Szent Márton negyed létesítményeihez (tornacsarnok, parkolóház, megújuló romkert, a börtönépület helyén megvalósuló új oktatási és szociális intézmények).

Az induló Technikum 2022 szeptemberétől 3 szakot hirdetett meg. A Szociális ápoló és gondozó szak 3 éves (érettségit nem adó) képzéssel olyan végzettséget nyújt, amellyel szociális otthonokban, idősotthonokban ápolóként lehet elhelyezkedni. A kisgyermek-gondozó és nevelő szak technikumi 5 éves érettségit is adó képzés, amellyel bölcsődékben lehet elhelyezkedni. Az oktatási szakasszisztens szak technikumi 5 éves érettségit is adó képzés, mellyel óvodákban, iskolákban, kollégiumokban pedagógiai asszisztensként lehet munkát vállalni. Bár a kormányzat a szakma képzési és kimeneti követelményein még dolgozik, információink szerint nagy újdonsága lehet ennek a szaknak az, hogy óvónőket képez középfokú intézményben, eddig ugyanis csak felsőfokú végzettséggel lehetett valaki óvónő. Az országban az oktatási szakasszisztens szakmát nyújtó technikumok közül az egyik legelső lesz a Boldog Salkaházi Sára Technikum. A képzéseinkre jelentkezhetnek majd érettségivel már rendelkező fiatalok, felnőttek is, akik számára mindhárom szakon két év alatt szerezhető meg a kívánt végzettség.

A Boldog Salkaházi Sára Technikum diákjai számára nyitott a Brenner János Kollégium, így a távolabbról érkező diákok megfelelő közösségben való kollégiumi elhelyezése is biztosítva van. A diákjaink gyakorló helyei az Egyházmegye saját intézményei (a Boldog Brenner János Óvoda 5 telephelye; a Szombathelyi Egyházmegye szociális otthonai, iskolái) valamint a városban és a környéken működő több evangélikus és állami intézmény. Végzett diákjaink számára igyekszünk majd helyet biztosítani az Egyházmegye intézményeiben.

Egyre több idős ember marad egyedül, segítség nélkül. A gyermekei sok esetben távolra költöznek, és így rászorul az intézményes segítségre. Nagyon sok idős ember arra vágyik, hogy hittel, szeretettel átitatott, vallásos légkörű intézménybe kerülhessen. Olyan helyre, ahol a lélekkel is törődnek, ahol felhangzik az imádság szava, ahol érezhető az örök életbe vetett hit ereje és fénye, ahol az ápolók igazi krisztusi lelkülettel igyekeznek végezni a szolgálatukat. Ebben szeretne segítséget adni a Szombathelyi Egyházmegye a Boldog Salkaházi Sára Technikum megalapításával. Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk! Tegyük szeretettel telibbé, emberibbé, hittel telibbé világunkat mindenki, de elsősorban is a leginkább segítségünkre szorulók számára! Ha ezt megtesszük, sokkal többet fogunk kapni, mint amit adni tudtunk.